Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/ateneum/ftp/Moodle/lib/adodb/adodb.inc.php on line 885

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/ateneum/ftp/Moodle/lib/adodb/adodb.inc.php on line 1913
Moodle Ateneum: Studia Podyplomowe

Kategorie kursów:


Aplikant Procedur Wsparcia Funduszy Unijnych
Prowadzący: Tadeusz Wojewódzki
W tym kursie mogą uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

Aplikant Procedur Wsparcia Funduszami Unijnymi to specjalista przygotowany do pozyskiwania oraz realizacji – w formule projektowej- procedur rozwiązywania problemów z wykorzystaniem funduszy unijnych.

Przedmiot Programy i Fundusze Unii Europejskiej jest integralną częścią programu przygotowującego do certyfikacji w ramach APWFU. Główne bloki tematyczne są te same.

Menedżer Procesów Informacyjnych (Infobroker Systemowy)
Prowadzący: Tadeusz Wojewódzki
W tym kursie mogą uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako goście  Kurs wymaga klucza dostępu do kursu

           Adresatem kursu są wszyscy studenci Ateneum.

            Kurs ma na celu przygotowanie uczestnika do roli Menedżera Procesów Informacyjnych (infobrokera systemowego)-w każdej organizacji (przedsiębiorczość, administracja, organizacje pozarządowe, uczelnie, media itd.). Kwalifikacje z tego zakresu identyfikowane są na ogół jako "radzenie sobie" z wyszukaniem odpowiedniej informacji, wiedzy oraz jej praktycznym wykorzystaniem dla potrzeb konkretnego odbiorcy.

         Częściowo problematyka kursu omawiana jest na zajęciach TECHNOLOGIA INFORMACJI.

        Program kursu obejmuje poznanie i utrwalenie podstawowych procedur informacyjnych gwarantujących powtarzalność produktu (raportów wyszukiwań, drzew problemów, drzew wiedzy, wiedzy pertynentnej- kwantów wiedzy).