Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/ateneum/ftp/Moodle/lib/adodb/adodb.inc.php on line 885

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/ateneum/ftp/Moodle/lib/adodb/adodb.inc.php on line 1913
Streszczenie Język angielski (gramatyka angielska, gramatyka praktyczna, praca z tekstem)

Język angielski (gramatyka angielska, gramatyka praktyczna, praca z tekstem)
(jang)

 W tym kursie mogą uczestniczyć również użytkownicy zalogowani jako goście

Administrator kursu: Agnieszka Wrotek


Niniejszy kurs to swoiste
kompendium wiedzy z gramatyki języka angielskiego. Znajdziemy tutaj prezentacje
dotyczące czasów teraźniejszych, przyszłych oraz przeszłych, ich zastosowanie
oraz formę. Omówione zostały również ciekawsze pozycje struktur
leksykalno-gramatycznych takich jak strona bierna, mowa zależna a także
czasowniki modalne i frazowe. Dla spragnionych wiedzy z zakresu kulturoznawstwa
i leksyki polecam ilustrowane idiomy oraz prezentacje amerykańskich i
brytyjskich ekwiwalentów podanych słów. Całość kursu zamyka abc słowotwórstwa w
języku angielskim oraz liczne testy i quizy językowe.