Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/ateneum/ftp/Moodle/lib/adodb/adodb.inc.php on line 885

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/ateneum/ftp/Moodle/lib/adodb/adodb.inc.php on line 1913
ABC użytkownika - student

ABC użytkownika - student

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podręcznikiem korzystania z moodle dla studentów.

Serwis: Platforma e-learningowa Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku
Kurs: Platforma e-learningowa Ateneum - Szkoły Wyższej w Gdańsku
Książka: ABC użytkownika - student
Wydrukowane przez użytkoniwka:
Data: wtorek, 16 styczeń 2018, 22:39

Spis treści

Aby założyć konto w platformie e-learningowej należy:
- wejść do części "załóż nowe konto"
- podać swoje dane osobowe oraz prawdziwy adres e-mail
- kliknąć w link (lub skopiować go do przeglądarki i kliknąć "Enter") aby potwierdzić fakt rejestracji
UWAGA!!!
- po zalogowaniu się po raz pierwszy na platformie należy wejść w pole "Modyfikuj profil" i w polu "OPIS" należy podać:
           - kierunek posiłkując się następującymi skrótami: NoR - Nauki o rodzinie; RES - Pedagogika Resocjalizacyjna; WEiL - Wczesna Edukacja i Logopedia; OP-WYCH - Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza; PSS - Polityka socjalno-samorządowa;  MSP - Międzynarodowe Stosunki Polityczne; EURO/BE - Europeistyka Bezpieczeństwo Europejskie; EURO/IE - Europeistyka Integracja Europejska; DiKS - Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
            -
tryb studiów (S - stacjonarny;  NZ - niestacjonarny zaoczny) oraz
            - rok studiów

- cieszyć się i korzystać z moodle Uśmiech

Istnieje kilka możliwości uczestnictwa w kursie. Żeby móc w nim uczestniczyć należy:
1. Założyć sobie konto użytkownika na platformie e-learning'owej Ateneum - Szkoły Wyższej.
2. Skontaktować się z osobą prowadzącą kurs, w którym chcemy uczestniczyć i poprosić o zapisanie na kurs, ewentualnie postąpić zgodnie z innymi wskazówkami prowadzącego (np. zalogować się do serwisu, a potem zapisać się na kurs przy pomocy hasła  podanego przez prowadzącego)
3. Inną możliwością jest zalogowanie się na dany kurs przy użyciu hasła podanego przez nauczyciela na zajęciach.
Pamiętajcie Państwo, że zasady uczestnictwa w danym kursie określa prowadzący.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, które nie zostały wyjaśnione w platformie e-learningowej Ateneum Szkoły Wyższej, skontaktuj się z administratorem serwisu.