Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/ateneum/ftp/Moodle/lib/adodb/adodb.inc.php on line 885

Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/ateneum/ftp/Moodle/lib/adodb/adodb.inc.php on line 1913
Moodle Ateneum: Administrator Moodle Ateneum - Szkoła Wyższa: Posty

Administrator Moodle Ateneum - Szkoła Wyższa

Strona: (Poprzedni)   1  2
Administrator Moodle Ateneum - Szkoła Wyższa w dniu niedziela, 18 luty 2007, 00:15 napisał(a)
 
 1. Wprowadza się następujące określenia do scharakteryzowania systemu e-learningowego w Ateneum - Szkole Wyższej:
  -
  Platforma Moodle Ateneum - Szkoły Wyższej, zwana dalej Platformą: system informatyczny Moodle do wspierania procesów edukacyjnych w ramach działalności dydaktyczno-wychowawczej uczelni.
 2. Rodzaje użytkowników Platformy
  Użytkownik: osoba posiadająca konto w systemie Moodle Ateneum.
  Prowadzący: użytkownik o uprawnieniach pozwalających na prowadzenie kursu.
  Administrator: pracownik Uczelni lub/i podmiot współpracujący odpowiedzialny za sprawne działanie Platformy oraz za zakładanie katalogów oraz kursów.
 3. Użytkownicy są zobowiązani do wypełnienia formularza we właściwościach profilu swoimi prawdziwymi danymi osobowymi. Imię i nazwisko są osobnymi i niezależnymi polami w formularzu rejestracyjnym i ze względów bezpieczeństwa tak zwany "login" POWINIEN być różny od tych danych. Awatar (czyli mały obrazek, który pojawia się przy wiadomościach użytkownika) nie może być animacją. Uzyskanie konta jest jednoznaczne ze zgoda na wykorzystanie danych osobowych użytkownika w zakresie koniecznym do obsługi platformy Moodle przez prowadzących kursy i administratora.
 4. Niewłaściwe wypełnienie formularza rejestracyjnego, rozpoznanie faktu udostępnienia konta oraz materiałów dydaktycznych uzyskanych z platformy osobom trzecim powoduje zablokowanie konta.
 5. Procedura uzyskania uprawnień prowadzącego (nauczyciela) jest następująca:
  - po rejestracji użytkownik chcący uzyskać status prowadzącego (nauczyciela) zgłasza ten fakt do Administratora Platformy na adres moodle@ateneum.edu.pl. Dołącza informację o nazwie wydziału, na którym jest zatrudniony, nazwie wydziału i kierunku studiów, dla którego przeznaczony jest kurs, numeru semestru oraz propozycją nazwy kursu (wraz z jego ewentualnymi mutacjami). 
  -  pozweryfikowania danych, w
  ciągu dwóch dni roboczych kurs nastąpi otwarcie kursu albo użytkownik otrzyma informację o przyczynie odmowy otwarcia kursu. Odmowa może być spowodowana tylko brakiem kursu w programie studiów bądź brakiem kontroli nad wcześniej prowadzonymi kursami.
 6. Wolno zamieszczać tylko te materiały, do których użytkownicy mają prawa autorskie.
 7. W wypowiedziach nie wolno zamieszczać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych ani obscenicznych.
 8. Materiały i wypowiedzi zamieszczone przez użytkowników mogą być modyfikowane, bądź usuwane przez prowadzącego lub administratora, gdy są one niezgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu. Dotyczy to w szczególności wypowiedzi i materiałów nie związanych z programem studiów.
 9. Nieprzestrzeganie regulaminu jest równoznaczne z zakazem korzystania z platformy oraz powiadomieniem władz wydziału lub władz Uczelni.
 10. Regulamin użytkownika może być modyfikowany po każdym zakończonym semestrze.

Administrator Moodle Ateneum - Szkoła Wyższa w dniu piątek, 16 luty 2007, 21:31 napisał(a)
 

Witamy,
Oddając w Państwa ręce platformę e-learningową uprzejmie prosimy o podawanie wyłącznie prawdziwych danych.
Konta zawierające dane nieprawdziwe będą usuwane.
Nauczycieli chcących umieścić kursy dla studentów proszę o kontakt mail'owy. Już niedługo umieszczone zostaną podręczniki użytkowania platformy dla nauczycieli i studentów. Już teraz można się z nimi zapoznać pod adresem www.moodle.org


Strona: (Poprzedni)   1  2